دانلود آهنگ جدید تغییر جداول و برخی از احکام در برنامه ششم جدید

محمدرضا پورابراهیمی داورانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت،درخصوص ارائه اصلاحیه لایحه برنامه ششم توسعه کشور با امضای رئیس جمهور  به مجلس،گفت:مقرر شده بود اشکالات شکلی لایحه برنامه ششم توسعه رفع و این لایحه با امضای رئیس جمهور به مجلس ارسال شود،اما برنامه ارائه شده از لحاظ محتوایی نیز تغییرکرده است.نماینده مردم کرمان و راور درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: لایحه برنامه ششم توسعه که در مجلس توسط کمیسیون های تخصصی بررسی شد در حال حاضر تغییر کرده،به دلیل اینکه اعداد و آمار جدیدی در جداول آمده است،همچنین تغییراتی نیز در بخشی از احکام لایحه اعمال شده که این با لحاظ این تغییرات برنامه ششم به امضای رئیس جمهور رسیده است.پورابراهیمی داورانی،افزود: نظر کارشناسی براین است که لایحه برنامه ششم توسعه باید مجددا مورد ارزیابی و بررسی کمیسیون های تخصصی مجلس قرار بگیرد،زیرا مقرر شده بود آن چیزی که توسط مجلس درخصوص برنامه ششم بررسی شده بود ؛توسط رئیس جمهور امضا شود و به مجلس ارائه شود، این درحالی است که از لحاظ محتوایی برنامه ششم تغییر کرده است.وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات اعمال شده در برنامه ششم، نامه ای به دکتر لاریجانی ارسال شد و در آن بیان شده که متن لایحه برنامه ششم و برخی احکام نیز کم و زیاد شده و همچنین جداول تغییرکرده توسط رئیس جمهور امضا شده است، بنابراین باید متناسب با تغییرات برنامه مجددا توسط کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،افزود: با توجه به تغییرات اعمال شده در برنامه ششم توسعه، از رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست شده زمان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون اقتصادی تمدید شود.

درباره yasamin